anh@hoangthienphat.com

Bài đăng phổ biến

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Đại Lý cầu chì Ferraz Shawmut tai việt nam


Đại Lý cầu chì Ferraz Shawmut tai việt nam là nhà phân phối hàng đầu cho Mersen(Ferraz Shawmut) tai việt nam. kết hợp từ cầu chì tốc độ cao đến cầu chì cao áp. cầu chì Ferraz Shawmut cung cấp một loạt rộng rãi các khối cầu chì, kẹp, và các khối phân phối điện và thiết bị ngắt kết nối nóng chảy và không thấm lỏng phuc vụ trong trong an toàn khi điện khi sản xuất trong dây chuyền công nghiệp và xây dựng.
Cầu chì Ferraz Shawmut (Gould) đã cung cấp cho thế giới các cầu chì được sáng tạo, đáng tin cậy và không thể thiếu. Ferraz cung cấp nhiều loại sản phẩm bao gồm cầu chì điện Ferraz Shawmut, cầu chì bán dẫn Ferraz Shawmut, cầu chì Ferraz Shawmut, khối phân phối điện Ferraz Shawmut, thiết bị ngắt kết nối Ferraz Shawmut và thiết bị chống sét Ferraz Shawmut.
Model cầu chì Ferraz Shawmut:
AJT350
A15QS350-4
A055C2DORO-600E
ALS400
US3J2PAK
60310J
GGM7/10
AJT400
A15QS350-4IL
A155C1DORO-10E
ALS450
US3J3
60311J
GGM3/4
AJT450
A15QS400-4
A155C1DORO-20E
ALS500
US3J3I
60312J
GGM8/10
AJT500
A15QS400-4IL
A155C1DORO-30E
CNL100
US3J3I
60313J
GGM1
AJT600
A15QS450-4
A155C1DORO-40E
CNL125
US3J3PAK
60320J
GGM1-2/10
A4BY200
A15QS450-4IL
A155C1DORO-50E
CNL130
US3J4PAK
60321J
GGM1-1/4
A4BY250
A15QS500-4
A1155C1DORO-65E
CNL150
US3JN
60322J
GGM1-1/2
A4BY300
A15QS500-4IL
A1055C1DORO-80E
CNL175
US6J1
60323J
GGM1-6/10
A4BY350
A15QS600-4
A155C1DORO-100E
CNL200
US6J1I
60600J
GGM2
A4BY400
A15QS600-4IL
A155C2DORO-125E
CNL225
US6J1I
60602J
GGM2-1/2
A4BY450
A15QS800-4
A155C3DORO-150E
CNL250
US6J1I
60603J
GGM3
A4BY500
A15QS1000-4IL
A155C3DORO-200E
CNL275
US6J2
60605J
GGM4
A4BY600
A15QS1000-4TI
A155C3DORO-250E
CNL300
US6J2I
60305J
GGM5
A4BY601
A15QS1000-128
A155C3DORO-300E
CNL325
US6J2PAK
60306J
GGM6
A4BY650
A15QS1000-128IL
A150C25-10
CNL35
US6J3
60307J
GGM7
A4BY700
A15QS1200-128
A150C50-10
CNL350
US6J3I
60308J
GGM8
A4BY750
A15QS1200-128IL
A150C60-10
CNL40
US6J3I
60315J
GGM10
A4BY800
A15QS1500-128
A150C75-10
CNL400
US6J3PAK
60316J
GGM15
A4BY900
A15QS1500-128IL
A150C90-10
CNL50
US6J4PAK
60317J
GGX1/2
A4BY1000
A15QS2000-128
A150C100-10
CNL500
US6JN
60318J
GGX3/4
A4BY1100
A15QS2000-128IL
A150C110-10
CNL60
USCC1
60325J
GGX1
A4BY1200
A15QS2500-128
A150C120-10
CNL80
USCC1I
60326J
GGX1-1/2
A4BY1201
A15QS2500-128IL
A150C125-10
CNN10
USCC1I
60327J
GGX2
A4BY1350
A15QS3000-128
A150C130-10
CNN100
USCC2
60328J
GGX2-1/2
A4BY1400
A15QS3000-128IL
A150C140-10
CNN125
USCC2I
60355J
GGX3
A4BY1500
A15QS3500-128
A150C150-10
CNN150
USCC2I
60356J
GGX4
A4BY1600
A15QS4000-128
A150C160-10
CNN175
USCC3
60357J
GGX5
A4BY1601
A15QS4000-128IL
A150C165-10
CNN180
USCC3I
60358J
GGX6
A4BY1800
A15QS4500-128
A150C175-10
CNN200
USCC3I
60605J
GGX7
A4BY2000
A15QS4500-128IR
A150C200-10
CNN225
USCC3IN
60606J
GGX8
A4BY2001
A15QS5000-128
A150C25-20
CNN250
USCC3N
60607J
GGX10
A4BY2200
A15QS6000-128
A150C50-20
CNN300
USCC4
60608J
GGX12
A4BY2500
A30QS1-1
A150C60-20
CNN325
USCC4I
60655J
GGX15
A4BY3000
A30QS2-1
A150C75-20
CNN35
USFM10
60658J
GGX20
A4BY3001
A30QS3-1
A150C90-20
CNN350
USFM10I
61036J
GGX25
A4BY3500
A30QS4-1
A150C100-20
CNN40
USFM10M
61037J
GGX30
A4BY4000
A30QS5-1
A150C110-20
CNN400
USFM10MI
61038J
GAB1/8
A4BY4001
A30QS6-1
A150C120-20
CNN50
USFMAC11
61006J
GAB1/4
A4BY4500
A30QS7-1
A150C125-20
CNN500
USFMBB2
61007J
GAB3/8
A4BY5000
A30QS8-1
A150C130-20
CNN60
USFMBB3
61008J
GAB1/2
A4BY6000
A30QS10-1
A150C135-20
CNN600
USFMBB4
62001J
GAB3/4
A4BT200
A30QS12-1
A150C140-20
CNN700
USFMBB5
62003J
GAB1
A4BT250
A30QS15-1
A150C150-20
CNN80
USFMBBC1
62051J
GAB2
A4BT300
A30QS20-1
A150C160-20
CNN800
USFMCC
62053J
GAB2-1/2
A4BT350
A30QS25-1
A150C165-20
CNN90
USFMCCI
64001J
GAB3
A4BT400
A30QS30-1
A150C175-20
TR450R
USFMCCM
64003J
GAB4
A4BT450
A30QS35-4
A150C200-20
TR500R
USFMCCMI
64031J
GAB5
A4BT500
A30QS40-4
A100C25-30
TR600R
USFMFC1
64033J
GAB6
A4BT600
A30QS45-4
A100C50-30
TRS1/10R
USFMFC2
64051J
GAB7
A4BT601
A30QS50-4
A100C60-30
TRS1/8R
USFMFC3
64053J
GAB8
A4BT650
A30QS60-4
A100C75-30
TRS15/100R
USFMM
64001J
GAB10
A4BT700
A30QS70-4
A100C90-30
TRS2/10R
USFMMI
64001J
GAB12
A4BT750
A30QS80-4
A100C100-30
TRS1/4R
USFMMM
64001J
GAB15
A4BT800
A30QS90-4
A100C110-30
TRS3/10R
USFMMMI
64001J
GAB20
A4BT900
A30QS100-4TI
A100C125-30
TRS4/10R
USM1
64003J
GAB25

Chúng tôi duy trì hàng tồn kho rộng rãi trên trang web của cầu chì trực tiếp của nhà máy và các phụ kiện mang theo bảo hành do nhà sản xuất bảo hành. Điều này phân biệt chúng ta với các nguồn internet khác cung cấp các cầu chì dư thừa hoặc điều hòa, cả hai đều có thể gây nguy hiểm tiềm ẩn trong mạch điện. Hình ảnh của một cầu chì cao áp không thành công, kết quả từ tiếp xúc với nước cũng được hiển thị. Nhiều cầu chì dư đã được tiếp xúc với nước từ ngồi bên ngoài không được bảo vệ sau khi bị loại bỏ bởi người sử dụng ban đầu.
Ngoài việc vận chuyển các sản phẩm tiêu chuẩn và đặc sản từ Mersen, thiết bị đóng ngắt Ferraz Shawmut có thể xây dựng thiết bị ngắt kết nối cách li nóng chảy và không thấm lỏng được liệt kê trong thiết bị có diện tích 30.000 feet .
Cầu chì Ferraz Shawmut không chỉ là bảo vệ cho nguồn cung cấp năng lượng của bạn, đó là cách bạn bảo vệ hai tài sản có giá trị nhất của mình: con người và thiết bị của bạn. Ở Ferraz Shawmut, hiểu biết này là trọng tâm của mọi thứ.
Đại lý TAMAGAWA Việt Nam, Đại lý Telco Sensors Việt Nam, Đại lý TPG Motors&Drives Việt Nam,  Đại lý TRELLEBORG Việt Nam, Đại lý Tyco Việt Nam, Đại lý Unipulse Việt Nam, Đại lý Universal Flow Monitors Việt Nam, Đại lý Voith Turbo Việt Nam, Vishay Việt Nam, Đại lý WAGO Việt Nam, Đại lý Weishaupt Việt Nam, Đại lý Jumo Việt Nam, Đại lý Wolf Safety Lamp Việt Nam, Đại lý Woonyoung Việt Nam, Đại lý YUDIAN Việt Nam, Đại lý Zahn Cup Việt Nam, Đại lý Filtrafine Việt Nam , Đại lý IKURA Việt Nam, Đại lý ETRI Việt Nam, Đại lý Teral pump Việt Nam, Đại lý Graco Việt Nam, Đại lý Saer Việt Nam, SCHAFER Việt Nam, Đại lý  Rego-Fix Việt Nam, Đại lý Marzocchi Việt Nam, Đại lý Song Chuan Việt Nam, Đại lý Goodsky Việt Nam, Đại lý Speedy block Việt Nam, Đại lý Republic Việt Nam, Đại lý PUT Power Việt Nam, Đại lý Shreyas Việt Nam, Đại lý Webster Instrument Việt Nam, Đại lý Elco Việt Nam, Đại lý Yoshitake vavle Việt Nam, Đại lý Enerpro Việt Nam, Đại lý Nakatsu Seisakusyo Việt Nam, Đại lý Microsonic Việt Nam, Đại lý Bucher Việt Nam, Đại lý Rotex Việt Nam, Đại lý Unitronics Việt Nam.
Để biết thêm thông tin về cầu chì Ferraz hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi.
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
HOÀNG THIÊN PHÁT
Địa chỉ:  29/33 Đường 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM , Việt Nam
Sale :  0938.804.977 ( Mr.Vu_Anh)
Email:anh@hoangthienphat.com
Skype : Vu anh.htp0 nhận xét:

Đăng nhận xét